Kymmenen ensisijaista sufi-ajatusta. Hazrat Inayat Khan

Kymmenen ensisijaista sufi-ajatusta:
1. On Yksi Jumala, Ikuinen, Ainoa Oleva; ei ole olemassa ketään muuta kuin Jumala.

2. On Yksi Mestari, kaikkien sielujen Ohjaava Henki, joka jatkuvasti ohjaa seuraajiaan kohti valoa.

3. On Yksi Pyhä Kirja, luonnon pyhä käsikirjoitus, ainoa kirjoitus joka voi valaista lukijaansa.

4. On Yksi Uskonto, horjumaton opastus oikeaan suuntaan kohti ihannetta, joka täyttää jokaisen sielun elämän tarkoituksen.

5. On Yksi Laki, vastavuoroisuuden laki, jonka epäitsekäs omatunto voi havaita yhdessä heränneen oikeudenmukaisuuden tunteen kanssa.

6.  On Yksi Veljeys ja Sisaruus, ihmisen veljeys ja sisaruus, joka yhdistää maan lapset erotuksetta Jumalan vanhemmuuden alaisina.

7. On Yksi Moraali, rakkaus joka kumpuaa itsensä kieltämisestä, ja kukoistaa hyväntekeväisyydessä.

8. On Yksi Ylistyksen Kohde, kauneus joka kohottaa ylistäjiensä sydämen kaikilta osin näkyvästä näkymättömään.

9.  On Yksi Totuus, olemisemme totinen tietoisuus, sisällä ja ulkopuolella, joka on kaiken viisauden ydinolemus.

10.  On Yksi Tie, väärän egon tuhoaminen todellisuudessa, joka kohottaa kuolevaisen kuolemattomaan, ja jossa asuu kaikki täydellisyys.

(käännös Markus Raikas)

Leave a Reply