We are the local branch of ”Friends of Sobriety” – ”Raittiuden Ystavät” Ry:n paikkalisyhdistys

 

SPY PRINCESS NOOR INAYAT KHAN BIOGRAPHY

”Brotherhood of Sober Mind Revers-Sun Ry” Chairman\Puheenjohtaja: ( Languages :Russian, Finnish, English) Sadananda Bramhachari:

[email protected]

+358440701826

NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION. OUR ASSOCIATION REGISTRATION

The project aims to provide information on alcohol and other drugs and to clarify the effects of the central nervous alcoholism statistical basis. Instead of using drugs we could be all together try to get rid off the idea using any off them.

Let us join Revers-Sun Ry.

We survive being in real religon of clear mind.

 • Love and respect for all people
 • The important thing is not religion, but being a human being.
 • Tolerance towards other religions and ethnic groups
 • If you hurt another person, the ritual prayers you have done are counted as worthless.
 • Respect for working people.
 • ”The greatest act of worship is to work,
 • Equality of men and women, who pray side by side. Monogamy is practiced

“THE SOURCE OF TRUTH IS INSIDE THE MAN; HE IS THE OBJECT OF HIS KNOWLEDGE ”

Kymmenen ensisijaista sufi-ajatusta:
1. On Yksi Jumala, Ikuinen, Ainoa Oleva; ei ole olemassa ketään muuta kuin Jumala.

2. On Yksi Mestari, kaikkien sielujen Ohjaava Henki, joka jatkuvasti ohjaa seuraajiaan kohti valoa.

3. On Yksi Pyhä Kirja, luonnon pyhä käsikirjoitus, ainoa kirjoitus joka voi valaista lukijaansa.

4. On Yksi Uskonto, horjumaton opastus oikeaan suuntaan kohti ihannetta, joka täyttää jokaisen sielun elämän tarkoituksen.

5. On Yksi Laki, vastavuoroisuuden laki, jonka epäitsekäs omatunto voi havaita yhdessä heränneen oikeudenmukaisuuden tunteen kanssa.

6.  On Yksi Veljeys ja Sisaruus, ihmisen veljeys ja sisaruus, joka yhdistää maan lapset erotuksetta Jumalan vanhemmuuden alaisina.

7. On Yksi Moraali, rakkaus joka kumpuaa itsensä kieltämisestä, ja kukoistaa hyväntekeväisyydessä.

8. On Yksi Ylistyksen Kohde, kauneus joka kohottaa ylistäjiensä sydämen kaikilta osin näkyvästä näkymättömään.

9.  On Yksi Totuus, olemisemme totinen tietoisuus, sisällä ja ulkopuolella, joka on kaiken viisauden ydinolemus.

10.  On Yksi Tie, väärän egon tuhoaminen todellisuudessa, joka kohottaa kuolevaisen kuolemattomaan, ja jossa asuu kaikki täydellisyys.

Zikr of Hazrat Inayat Khan made by Alain Vãlodze

Hazrat Inayat Khan

”A person who is full of faith, has restrained his senses and inquisitively seeks spiritual knowledge, is worthy to receive it, and when he attains it, the highest peace immediately comes to him …”

”One who is not envious but who is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor [owner] and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on Me – he is very dear to Me…”

”One who is free from illusion, false prestige, and false association, who understands the eternal, who is done with material lust and is freed from the duality of happiness and distress, and who knows how to surrender unto the Supreme Person, attains to that eternal kingdom…”

Bhagavad-gita

Revers-Sun Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta:

Yhdistyksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten päähteiden kayttöä ja edistää päihteetöntä elämäntapaa, edistää ja kehittää nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaa sekä etsiä uusia toiminta muotoja nuorten päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus on myös nuorten ulottuville mahdollisuus tutustua muinaskultturiin ja perinteisiin.

Tieteellinen toiminta koskien vanhoja uskontoja, pohjoismaiden ja muiden Suomessa ja Venäjällä asuvien kansallisuuksien historiaa ja kulttuuria, yhteisten sukujuurien löytämiseksi ja aggression poistamiseksi .

Tuemme Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry

If anybody asks you, “What is Sufism?” … you may answer: “Sufism is the religion of the heart, the religion in which the most important thing is to seek God in the heart of humanity.”

— Hazrat Inayat Khan

  • Sufism means wisdom, both from within and without. Sufism is not a religion or cult with a definite doctrine or dogma  Any person who has a knowledge of life outside and within, is a Sufi. Therefore, there has not been a single founder of Sufism, but Sufism has been for all time.
  • Beyond the narrow barriers of race and creed we can all unite, because we all belong to one God. – Inayat Khan

 

”PSYCHIATRY: AN INDUSTRY OF DEATH” Citizens

What Is the Citizens Commission on Human Rights (CCHR)?